N1 Equation 2 B Ks Equation 2 C Two Ks Equation 2 D Ida Equation 3 E Explain Equation 4 5 Q37156596

Question

1) IDA II IDB II Ni Key (2) E(Kg.ΙΚ, ll IDA 11 ID., 11 NI) distribution, I IDAD steps (3) E(K. IK, IDAD (4) E(K,,N2) steps (5a. what is N1 in equation 2 ?b. why is there Ks in equation 2 ?c. why is there two Ks in equation 2 ?d. why is there IDA in equation 3 ?e. explain equation 4,5 ?1) IDA II IDB II Ni Key (2) E(Kg.ΙΚ, ll IDA 11 ID.,

Scroll to top